Durant els mesos de juny i juliol les pintures de Pepa Curriu s’exposen al Raw Space de Vero Beach en el marc del Summer Show que organitza Artconceptalternative. Aquesta exposició tanca el primer semestre de l’any a l’espera de noves exposicions a Pennsylvania i a Bilbao que estan previstes per la tardor.

En el marc de les diferents exposicions realitzades des que es va iniciar la projecció internacional de la seva obra, l’artista catalana ha continuat creant i produïnt una obra pictòrica heterogènia. No es tracta tan sols d’afegir noves obres si no d’expandir la creació artística, explorant contínuament noves tècniques, temes, colors, materials… Expansió i evolució de la creativitat que es plasma en l’obra pictòrica que ha anat situant-se al panorama de l’Art Contemporani internacional, donant-se a conèixer al món dels amants i col·leccionistes d’art, així com de la resta d’artistes a qui s’ha pogut mostrar l’obra.